Prijem Humajuna Kabira, ministra za kulturu i nau?na istra?ivanja Indije