Dolazak u Dubrovnik i poseta Gradskom narodnom odboru