Poseta predsednika Sudana Ibrahima Abuda: Jadranskom magistralom do Opatije i zakuska u hotelu "Kvarner"