Poseta predsednika Sudana Ibrahima Abuda: potpisivanje saop?tenja o jugoslovensko-sudanskim razgovorima