Prijem akreditiva novog danskog ambasadora M.G.J. Melhiora