Odlazak na XV zasedanje Generalne skup?tine OUN: razgovor sa rukovodiocima NR Hrvatske na ?elezni?koj stanici u Zagrebu