Odlazak na XV zasedanje Generalne skup?tine OUN: u vozu, sa predstavnicima vlasti i opro?taj sa rukovodiocima koji su ispratili predsednika Tita do Se?ane