XV zasedanje Generalne skup?tine OUN: pozdrav sa Fidelom Kastrom