Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: prijem predsednika Republike Gane, Kvame Nkrumaha