Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: u rezidenciji u razgovoru sa potpredsednikom vlade Etiopije Aklilu Haptevoldom