Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: u razgovoru sa ?efom delegacije Avganistana i mninistrom inostranih poslova Sardarom Mohamedom Naimom