Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: u poseti kod predsednika Nasera