Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: u poseti premijeru Nehruu u hotelu "Karlajl"