Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: prijem britanskog premijera Harolda Makmilana