Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: sastanak sa ?efom marokanske delegacije princom Mulajom Hasanom