Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: prijem ministra spoljnih poslova Iraka Hasema D?avada