Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skupštine OUN: pred ručak kod Hruščova