Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: pred ru?ak kod Hru??ova