Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skupštine OUN: izjava predstavnicima radija i štampe pred ukrcavanje na brod "Leonardo da Vinči"