Povratak u zemlju sa XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: Jovanka Broz po dolasku na aerodrom u Napulju i na molu