Povratak u zemlju sa XV zasedanja Generalne skupštine OUN: Jovanka Broz po dolasku na aerodrom u Napulju i na molu