Poseta avganistanskog kralja Mohameda Zahira: sve?ani do?ek na aerodromu u Batajnici, prolazak ulicama Beograda i dolazak u Dvor na Dedinju