Poseta avganistanskog kralja Mohameda Zahira: sve?ani ispra?aj na ?elezni?koj stanici u Beogradu