Poseta predsednika Gvineje Ahmeda Seku Turea: na sve?anom ru?ku u Dvorima koji je priredio Vladimir Bakari?