Poseta predsednika Gvineje Ahmeda Seku Turea: predsednici Tito i Seku Ture i Vladimir Bakari? u kafani "Neboder" u Zagrebu