Poseta predsednika Gvineje Ahmeda Seku Turea: u toku putovanja i prilikom do?eka na ?elezni?koj stanici u Svetozarevu