Poseta Liberiji: prilikom predaje poklona predsedniku Tabmenu i njegovoj supruzi