Prijem Dankana Sendisa, poslanika Konzervativne stranke, sa suprugom