Poseta Maliju: sa sve?ane sednice Politbiroa Demokratske unije i vlade Malija, na kojoj su predsednik Keita i predsednik Tito odr?ali govore i potpisali zajedni?ko saop?tenje