Prijem sekretara Socijalisti?ke stranke Indonezije, Sutana ?arira