Poseta Tunisu: za vreme razgovora sa predsednikom Burgibom