Poseta Tunisu: u centru za unapre?enje poljoprivrede u El Hababiju i u zadruzi u kojoj radi omladina Neodestura