Poseta Tunisu: na "Galebu", prilikom prijema i razgovora sa ?lanovima privremene al?irske vlade