Na Akademiji povodom Dana mornarice u Narodnom kazali?tu u Splitu