Prijem u Domu JRM u Splitu, povodom Dana mornarice