Prijem admirala Edelstena, komandanta britanske flote na Sredozemnom moru, u vili "Dalmacija" u Splitu