Poseta Kragujevcu: u razgovoru sa rukovodiocima sreza, grada i preduze?a "Zastava" i za vreme odlaska iz Kragujevca