Poseta Kru?evcu: razgovor sa rukovodiocima grada i sreza u zgradi Narodnog odbora