Poseta Boru: do?ek u gradu i razgovor o planovima daljeg razvoja borskog basena