Poseta Zaje?aru: na ?elezni?koj stanici pred polazak