Poseta Modibo Keite: na ?elezni?koj stanici u Beogradu, prilikom ispra?aja predsednika Keite na put po Hrvatskoj i Sloveniji