Prijem Pola Fren?a, izvr?nog direktora organizacije za pomo? "CARE"