Proslava Dana borca u Titovom U?icu: dolazak na miting i pozdravljanje sa u?esnicima revolucije i ?lanovima diplomatskog kora