Sa prijema sindikalne delegacije Maroka, na ?elu sa generalnim sekretarom Saveza rada Mahd?ubom Ben Sadikom