Poseta predsednika Gane Kvame Nkrumaha: na sve?anom ru?ku u ?ast predsednika Gane, u zgradi NO Beograda