Prijem Ernesta ?olca, ministra gra?evinarstva i specijalnog izaslanika predsednika Dr?avnog saveta DR Nema?ke