Prijem Hoze Hernandeza, predstavnika Trgovačke berze u Buenos Ajresu