Beogradska Konferencija: sa ispra?aja predsednika vlade Avganistana Mohamada Daud Kana