U razgovoru sa gostima iz Kambod?e, Severnog Jemena i Nepala, predaja poklona kralju Mahendri i ?lanovima njegove porodice i na ru?ku u prostorijama uprave Sajma u Zagrebu