Intervju Maso Mogiu, evropskom dopisniku japanskog lista "Asahi ?imbuna"