Prijem francuske delegacije koja je u?estvovala na Skupu mira u Zagrebu