Obilazak krajeva u Dalmaciji i Hercegovini, postradalih od zemljotresa: vo?nja patrolnim ?amcem, do?ek u luci Makarska, odlazak u prihvatili?te, razgovor sa postradalima i sa ?tabom za sme?taj stanovni?tva i obnovu postradalih krajeva i odlazak